Turvallinen Helsinki!

Kadulla liikkumisen täytyy olla turvallista kaikille. Mellastavat häirikköjengit ajoissa järjestykseen! Helsinkiläisten tulee kokea, että viranomaiset suojelevat heitä ja ovat heidän turvanaan.

Suomalainen Helsinki!

Helsinki ei voi vastaanottaa massoittain maakunnista tulevia turvapaikanhakijoita elätettäviksi. Lasku tulee liian suureksi helsinkiläisille ja luo kaupunkiin slummeja! Veronmaksajille kalliiksi koituva paperittomien maassaoleskelijoiden ilmainen terveydenhuollon väärinkäyttö lopetettava. Ei laittomalle terveysturismille! Ei suurmoskeijaa!

Ei perusteta enää uusia vastaanottokeskuksia Helsinkiin. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden muuttovirta Helsinkiin rasittaa kaupungin taloutta ja lisää turvattomuuden tunnetta. Ulkomaalaisten ylläpito vastaanottokeskuksissa tulee kalliiksi. Ei ole oikein, että samaan aikaan oman maan kansalaisille ei voida tarjota edes riittävää vanhusten huoltoa.

Laittomasti maassa oleskelevat maksakoon itse omat terveydenhuollon palvelunsa. Helsinki voi tarjota vain valtion kustantaman kiireellisen hoidon.

Kaupungin tulee selvittää palveluihin hakeutuvan oleskeluoikeus Suomessa ja sen on velvoitettava myös kaupunkilaisia ja yhteisöjä noudattamaan tätä ministeriön ohjetta.

Helsingin tulee luopua kaikista etnisyyteen perustuvista kiintiöistä, eikä ohituskaistoja pidä luoda. Helsinkiläiset eriarvoiseen asemaan asettavat maahanmuuttajien edut on poistettava ja siirrettävä painopiste kotouttamisesta kotiuttamiseen.

”Positiiviset erityistoimet” ovat syrjintää. Maahanmuuton kustannuksia ei pidä kasvattaa entisestään jakamalla ylimääräistä tukea niille kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita. Eriarvoistumista pitää ehkäistä tasapuolisesti turvaamalla tukitoimenpiteet kaikille niitä tarvitseville oppilaille, myös suomalaisille.

Millekään vieraalle uskontokunnalle ei pidä antaa erivapauksia.

Helsingin ei tule henkilöstöpolitiikassaan harjoittaa “positiivista syrjintää” kiintiöineen.

Suomalaisia ei saa syrjiä asuntojonoissa. Käytännössä suomalaisia syrjitään turvapaikan saaneiden vuokratakuilla. Etusija tulee antaa suomalaisille.

Kaupungin strategioista on poistettava ideologiset monikulttuurisuustavoitteet, joista muualla Euroopassa on jo paljolti luovuttu.

Maahanmuuttoa houkuttelevat edut ja menoerät poistettava. Massamaahanmuuton ei pidä murentaa kansallisvaltioita etnis-uskonnollisesti EU:n liittovaltion tieltä. Haittamaahanmuutto on torjuttava.

Kaupungin ei pidä tukea sellaisia yhdistyksiä, jotka järjestävät laittomasti maassa oleville palveluita. Kaupungin on ohjeistettava kaupunkilaisia ja yhdistyksiä velvollisuudesta ilmoittaa laittomasti maassa olevista henkilöistä viranomaisille.

Kannatan paluuta takaisin suomalaisuuden ja helsinkiläisyyden korostamiseen. Helsingin kaupungin viime vuosina tukema keinotekoinen kansainvälisyys ei ole tuottanut taloudellista eikä kulttuurillista menestystä kaupungillemme.

Kaupunki asukkaille!

Lisää asuntoja, asuntokeinottelu kuriin! Aitoa kaupunkisuunnittelua asukkaiden ehdoilla! Ei hyväveli- menettelyille! Maahanmuuttajia ei saa suosia Helsingin asuntojonoissa työssäkäyvän pienituloisen kantasuomalaisen kustannuksella.
Säästetään Keskuspuisto, Malmi, nykyiset ajoneuvoväylät sekä tärkeät viheralueet. Rakennetaan reipppaasti ylöspäin!

Malmin lentokenttä on säilytettävä!

Malmin lentokentän lakkauttamispäätös tehtiin liian nopeasti. Läheskään kaikkia seikkoja ei ole otettu huomioon. Malmin toimintojen siirto ei ole realistinen vaihtoehto. Siirto maksaa paljon ja laskun maksaa veronmaksaja. EU on suositellut kaupunki- ja yleisilmailukenttien säilyttämistä, näin tulee tehdä myös Malmin kohdalla. Yleisilmailu ja liikelentotoiminta kasvavat koko ajan ja ovat tärkeitä palvelun tarjoajia, näin myös Malmilla. Lentokenttäkapasiteetin riittävyys on EU:n strateginen huolenaihe. Helsinki-Malmin toiminnoissa on harrastelentämistä, matkalentoja ja koulutusta. Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Huoltovarmuuden säilyminen on nyt myös uhattuna. Malmin kentän muuttaminen asuinalueeksi voi olla liian haasteellista maaperän sopimattomuuden vuoksi. Paalutus tulee olemaan erittäin vaikeaa. Tattarisuon savikko on syvä. Savea joudutaan kuljettamaan pois. Kentän maaperä voi olla saastunut.

Categories: Vaaliteemat

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: