Perheitä on tuettava!

Päiväkodeissa on tungosta ja Helsinki-lisästä luopuminen oli suuri virhe. Päiväkotipaikoista ja koulutetusta henkilöstöstä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista on pulaa Helsingissä.

Turvallinen lapsuus on lapsen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä. Koti on yleensä lapselle paras paikka ja omat vanhemmat parhaimpia hoitajia. Yhteiskunnan tehtävä on tukea perheitä, ei viedä niiltä valinnanvapautta hoitomuodosta päätettäessä.

Kaupungin päiväkodeissa varhaiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa, kuin kotihoidossa. Kotihoidon tuen poistamisesta ei ole hyötyä säästöjen kannalta.

Helsinki-lisä on palautettava kaikille alle 3-vuotiaille lapsille!

Turvallinen kouluympäristö!

Koulujen on oltava turvallisia oppimispaikkoja. Kiusaamiseen on puututtava tehokkaasti, hyssyttelyn on loputtava ja vakavasta kiusaamisesta on aina tehtävä rikosilmoitus.

Kouluissa ei saa lobata monikulttuurisuutta tai sukupuoli-ideologiaa. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluihin. Oppilaisiin ei saa lietsoa ilmastoahdistusta.

Turvallinen Helsinki!

Mellastavat häirikköjengit on saatava ajoissa järjestykseen! Helsinkiläisten tulee kokea, että viranomaiset suojelevat heitä ja ovat heidän turvanaan. Liikkumisen on oltava turvallista kaduilla, ostoskeskuksissa, rautatieasemalla ja kaikkialla Helsingissä.

Helsinki takaisin!

Helsinki ei voi vastaanottaa enää lisää turvapaikanhakijoita elätettäviksi. Lasku tulee liian suureksi helsinkiläisille ja luo kaupunkiin segregaatiota! Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden muuttovirta Helsinkiin rasittaa kaupungin taloutta ja lisää turvattomuuden tunnetta. Ei ole oikein, että samaan aikaan helsinkiläisille ei voida tarjota edes riittävää vanhustenhoitoa.

Helsingin tulee luopua kaikista etnisyyteen perustuvista kiintiöistä, eikä ohituskaistoja pidä luoda. Helsinkiläiset eriarvoiseen asemaan asettavat maahanmuuttajien edut on poistettava ja siirrettävä painopiste kotouttamisesta kotiuttamiseen.

”Positiiviset erityistoimet” ovat syrjintää. Maahanmuuton kustannuksia ei pidä kasvattaa entisestään jakamalla ylimääräistä tukea niille kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita. Eriarvoistumista pitää ehkäistä tasapuolisesti turvaamalla tukitoimenpiteet kaikille niitä tarvitseville oppilaille, myös suomalaisille. Helsingin ei tule henkilöstöpolitiikassaan harjoittaa “positiivista syrjintää” kiintiöineen.

Millekään vieraalle uskontokunnalle ei pidä antaa erivapauksia. Kaupungin strategioista on poistettava ideologiset monikulttuurisuustavoitteet.

Kaupungin ei pidä tukea sellaisia yhdistyksiä, jotka järjestävät laittomasti maassa oleville palveluita. Kaupungin on ohjeistettava kaupunkilaisia ja yhdistyksiä velvollisuudesta ilmoittaa laittomasti maassa olevista henkilöistä viranomaisille.

Kannatan paluuta takaisin suomalaisuuden ja helsinkiläisyyden korostamiseen. Helsingin kaupungin viime vuosina tukema keinotekoinen kansainvälisyys ei ole tuottanut taloudellista eikä kulttuurillista menestystä kaupungillemme.

Helsinki asukkaille!

Lisää asuntoja, asuntokeinottelu kuriin! Aitoa kaupunkisuunnittelua asukkaiden ehdoilla! Ei hyväveli- menettelyille! Maahanmuuttajia ei saa suosia Helsingin asuntojonoissa työssäkäyvän pienituloisen kantasuomalaisen kustannuksella eikä suomalaisia saa syrjiä asuntojonoissa. Käytännössä suomalaisia syrjitään turvapaikan saaneiden vuokratakuilla. Etusija tulee antaa suomalaisille.
Säästetään Keskuspuisto, nykyiset ajoneuvoväylät sekä tärkeät viheralueet. Rakennetaan reippaasti ylöspäin!

Malmin lentokenttä on säilytettävä!

Malmin lentokentän lakkauttamispäätös tehtiin liian nopeasti. Läheskään kaikkia seikkoja ei ole otettu huomioon. Malmin toimintojen siirto ei ole realistinen vaihtoehto. Siirto maksaa paljon ja laskun maksaa veronmaksaja. EU on suositellut kaupunki- ja yleisilmailukenttien säilyttämistä, näin tulee tehdä myös Malmin kohdalla. Yleisilmailu ja liikelentotoiminta kasvavat koko ajan ja ovat tärkeitä palvelun tarjoajia, näin myös Malmilla. Lentokenttäkapasiteetin riittävyys on EU:n strateginen huolenaihe. Helsinki-Malmin toiminnoissa on harrastelentämistä, matkalentoja ja koulutusta. Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Huoltovarmuuden säilyminen on nyt myös uhattuna. Malmin kentän muuttaminen asuinalueeksi voi olla liian haasteellista maaperän sopimattomuuden vuoksi. Paalutus tulee olemaan erittäin vaikeaa. Tattarisuon savikko on syvä. Savea joudutaan kuljettamaan pois. Kentän maaperä voi olla saastunut.

Lopuksi

Kaverikapitalismi ja kähmintä on saatava kuriin, ei jatkoa korruptoituneille poliitikoille. Perussuomalaiset eivät kuulu eturyhmiin eivätkä ole firmojen juoksupoikia. Olemme riippumattomia.

Puolustan uskonnonvapautta, sananvapautta ja perinteisiä suomalaisia arvoja ja suomalaista kansallisvaltiota. Arvostan Suomen kulttuurillisia juuria.