Asukas-ja yhdistystiloja Tapulikaupunkiin

Tapulikaupungissa on sekä omistus-, että vuokrataloja. Alueella on yli 10 000 asukasta ja lähiö kasvaa edelleen, siitä huolimatta kaupunginosasta puuttuu asukastiloja. Helsingin kaupunki lakkautti leikkausten yhteydessä n. 15 vuotta sitten nuorisotilan ja siinä olleen Maatullin kerhohuoneiston. Monissa muissa Helsingin saman suuruisissa kaupunginosissa on useita julkisia asukastiloja.

Julkiset asukastilat ovat tarpeellisia myös, koska Tapulikaupunki ei ole sosioekonomiselta asemaltaan Helsingin vahvimpia alueita.Asukastiloja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seurojen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden tapahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimijoille.

Esitän, että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin.

Helsingissä 13.12.2017

Kopra Pia (1 + 14)


Munkkiniemen puistotien alueen parantaminen (nimien kerääminen aloitettu 17.1.2018)

 

Munkkiniemen puistotie ja sen ympäristö ovat kaupunkiteknisesti ja kaupunkikuvallisesti rapistuneet vuosien varrella. Puistotien valaistus ja kevyenliikenteen päällystys eivät ole riittävän hyvässä kunnossa. Myös alueen viihtyvyyttä tulee parantaa, jotta se voi palvella paremmin alueen asukkaita, yrittäjiä, turisteja ja satunnaisia kävelijöitä sekä pyöräilijöitä paremmin. Ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueen valaistuksen uusimiseksi siten, että se täyttää nykyvaatimukset. Kevytliikenteen päällystykset tulee uusia niin, että ne sopivat paremmin pyöräilyyn ja kävelemiseen. Uudistusta ei saa kuitenkaan toteuttaa niin, että alueella olevat muutamat parkkipaikat häviävät. Jouluaikaan olisi suotavaa, että alueelle voitaisiin järjestää jouluvalot luoden paremmat edellytykset alueella vielä sinnitteleville yrittäjille ja yleisen viihtyvyyden parantamiseksi.

Kopra Pia

 

 

Categories: Puheenvuoro

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: