Tätä Helsinki on tilannut ja tätä perussuomalaiset vastustavat, mutta näin meni 20.11.2017 kaupunginhallituksessa. Mika Raatikainen PS teki vastaehdotuksen, mutta kannatus ei riittänyt.

Laittomasti maassa oleville taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo (lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka, oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa) välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan, rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

Paperittomien tai siis laittomien terveydenhuolto tapahtuu ensisijaisesti kaupungin omilla terveysasemilla tai tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. Maksukyvyttömyys ei saa muodostua esteeksi palvelujen saamiseksi.

Helsinki myös varmistaa, että kaupungin internet-sivuilla kerrotaan riittävästi paperittomien tai siis laittomien oikeudesta palveluihin sekä yhteystiedot palveluiden saamiseksi monilla kielillä, kuten arabiaksi, somaliksi, bulgariaksi ja romaniaksi.

Vihervasemmistolainen unelmointi on tuhon tie päällystettynä hyvillä aikomuksilla.

Categories: Puheenvuoro

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: