Munkkiniemen puistotien alueen parantaminen

 

Munkkiniemen puistotie ja sen ympäristö ovat kaupunkiteknisesti ja kaupunkikuvallisesti rapistuneet vuosien varrella. Puistotien valaistus ja kevyenliikenteen päällystys eivät ole riittävän hyvässä kunnossa. Myös alueen viihtyvyyttä tulee parantaa, jotta se voi palvella paremmin alueen asukkaita, yrittäjiä, turisteja ja satunnaisia kävelijöitä sekä pyöräilijöitä paremmin. Ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueen valaistuksen uusimiseksi siten, että se täyttää nykyvaatimukset. Kevytliikenteen päällystykset tulee uusia niin, että ne sopivat paremmin pyöräilyyn ja kävelemiseen. Uudistusta ei saa kuitenkaan toteuttaa niin, että alueella olevat muutamat parkkipaikat häviävät. Jouluaikaan olisi suotavaa, että alueelle voitaisiin järjestää jouluvalot luoden paremmat edellytykset alueella vielä sinnitteleville yrittäjille ja yleisen viihtyvyyden parantamiseksi.

Kopra Pia + muut 31.1.2018

Heikki Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaaminen

Heikki Hurstin leipäjonojen asiakasmäärät ovat kymmenkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Erilaiset leikkaukset ovat koskettaneet eniten vähäosaisia; mm. eläkeläisiä, työttömiä ja opintotuen varassa olevia opiskelijoita.

Hurstin valinta jakaa Helsingin Kalliossa ruokaa vähävaraisille keskiviikkoisin ja perjantaisin. Heikki Hurstin isän Veikko Hurstin vuonna 1967 aloittama toiminta on vaarassa loppua, vaikka esimerkiksi keskiviikkona 24.1.2018 kovassa lumisateessa ruokaa jonotti yli 2500 ihmistä Helsinginkadulla. Hurstin toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, joita on viime aikoina tullut vähemmän.

 

Helsingin kaupunki laski muutama vuosi sitten Kallion Helsinginkadulla sijaitsevan toimipisteen vuokraan ja ylläpitoon myöntämänsä vuosiavustuksen 150 000 eurosta 100 000 euroon. Aukkoa on jouduttu paikkaamaan rahalla, joka on tarkoitettu ruoan ja tarpeiden hankkimiseen vähäosaisille.

Hurstin itsensä mukaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston piti maksaa vuokrat ja sähköt, mutta näin ei Helsingin kaupunki ole toiminut.

Edellä oleviin seikkoihin viitaten esitän, että Helsingin kaupunki budjetoi lisää vuoden 2018 menoihin 50 000 euroa Hurstin ruoka-avun toiminnan turvaamiseksi.

Pia Kopra

Uutisia aiheesta: Suomen uutiset.

Asukas-ja yhdistystiloja Tapulikaupunkiin

Tapulikaupungissa on sekä omistus-, että vuokrataloja. Alueella on yli 10 000 asukasta ja lähiö kasvaa edelleen, siitä huolimatta kaupunginosasta puuttuu asukastiloja. Helsingin kaupunki lakkautti leikkausten yhteydessä n. 15 vuotta sitten nuorisotilan ja siinä olleen Maatullin kerhohuoneiston. Monissa muissa Helsingin saman suuruisissa kaupunginosissa on useita julkisia asukastiloja.

Julkiset asukastilat ovat tarpeellisia myös, koska Tapulikaupunki ei ole sosioekonomiselta asemaltaan Helsingin vahvimpia alueita.Asukastiloja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seurojen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden tapahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimijoille.

Esitän, että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin.

Helsingissä 13.12.2017

Kopra Pia (1 + 14)

Categories: Puheenvuoro

%d bloggers like this: