Suomalainen Suomi! Turvallisempi Suomi

Turvapaikan myöntämisen perusteita on kiristettävä ja sosiaalietuuksia on vähennettävä. Laittomasti maassa olevat ja turvapaikkapäätöstä odottavat henkilöt on laitettava säilöön. Säilöön ottaminen käsittelyn ajaksi on tehokas keino estää turvapaikanhakijoita hakeutumasta maan alle kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Ei ole viisasta, että maassa saa vapaasti liikkua ulkomaalaisia, joiden henkilöllisyydestä ja taustoista ei ole varmaa tietoa. He voivat olla myös turvallisuusuhka.

Säilöön ottamisella voidaan saada laittomasti maassa olevien määrä vähenemään merkittävästi.

Laittomasti maassa oleville tarjottavat julkiset palvelut ovat maahanmuuton vetovoimatekijä erityisesti Suomessa, siksi palveluja on karsittava.

Paluumuuton edistäminen on vaihtoehto epäonnistuneelle kotoutumiselle.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palautukset kotimaahan on saatava toimimaan tehokkaammin ja palautussopimukset esim. Irakin kanssa on neuvoteltava nopeasti kuntoon. Kaikki rahallinen tuki Irakiin on lopetettava, jollei sopimusta saada aikaan. Suomalaisten turvallisuus ja katurauha on asetettava etusijalle!

Suomen rajat on saatava kontrolliin ja rajavartiolaitoksemme lainsäädäntö on saatava vastaamaan todellista turvallisuustilannetta.

Hallittu FIXIT, eroon EU:n orjuudesta

Palautetaan valtaa takaisin EU:lta kansallisvaltioille. Turvapaikanhakijoiden taakanjako ja sen orjallinen noudattaminen ei ole Suomen etu. Suomen on sanouduttava irti turvapaikanhakijoiden taakanjaosta aivan kuten ovat tehneet mm. Unkari, Tshekki, Slovakia ja Puola. Suomi ei saa olla mukana ylikansallisessa liittovaltiohankkeessa, joka on jo lähtökohtaisesti epädemokraattinen.

Yrittäjille on luotava sellaiset olosuhteet, että he pysyvät Suomessa

Veropolitiikan tavoite on olla työtä ja yrittämistä kannustava. Yritysverotusta on kehitettävä niin, että yrittäjät, työntekijät ja omistajat saavat kohtuullisen osuuden panostensa tuotosta. Pienten yritysten arvonlisäveron alarajaa tulee nostaa 20 000: een euroon ja myös pienten yritysten energiaverotusta tulee alentaa. Näin yritykset voivat kasvaa ja luoda lisää työpaikkoja. Työn verotusta tulee keventää.

Verovaroin tehdyt julkiset rakennukset on suunniteltava ja rakennettava laadukkaasti

Rakentamista on valvottava. Helsingin rakennuskantaa vaivaa homeongelma, jolla on kansanterveydellisiä vaikutuksia. Itsenäisesti päätettävillä rakennusluvilla ja valvonnalla voidaan huolehtia, että homerakentaminen loppuu. Laadukkaaseen rakentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun kyseessä ovat lapset. Homekoulukierteille on saatava loppu. Sisäilma kuntoon, ei yhtään homekoulua enää!

Kaikkein heikoimmista on huolehdittava

Vanhustenhoidon tasoa on valvottava ja se on saatava toiminaan. Hoitajamitoitus on kirjattava lain tasolle. Hoitajamitoituksen täsmentäminen lailla turvaa muuttumattoman ja yhdenvertaisen hoitajamitoituksen vanhustenhoidossa. Vanhusten pitkäaikaishoidon laitospaikat tulee säilyttää. Vanhusten laitos- ja ympärivuorokautishoivan hoivapaikkoja tulee lisätä.

Edelleen kymmenet tuhannet ihmiset hankkivat viikoittain ruokansa leipäjonojen kautta. Ruokajakelu on tärkeä osa avustustoimintaa ja julkisia palveluja täydentävä turva. Valtion on myönnettävä määrärahaa järjestöille, jotka järjestävät ruoka-apua sen tarpeessa oleville henkilöille.

Pörssikeinottelu asumisella kuriin

Helsingin alueella asumisbisnes on hyvin tuottoisaa. Itseään yleishyödyllisiksi väittävät toimijat (Kojamo, Nuorisosäätiö, Y-säätiö, SATO jne.) saavat lähes vapaasti kerätä vuokra-asunnoillaan huimia voittoja jaettavaksi omistajilleen (mm. ammattiliitot). Julkiset varat eivät riitä loputtomiin ilmaisten asuntojen tuottamiseen. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että helsinkiläistä asunnon tarvitsijaa voidaan aidosti auttaa tarjoamalla hänelle kotikaupungistaan asunto ja työpaikka ja saada vastineeksi verotuloja. Ei ole järkevää, että monet sairaanhoitajat, palomiehet ja vaikka poliisit käyvät matkojen takaa Helsingissä töissä maksaen veronsa Helsingin ulkopuolelle.

Lapsiperheet, joiden vanhemmat ovat Helsinkiin veronsa maksavia, ovat parhaita asukkaita myös Helsingissä. Helsingin kaupungin asunnot on kaupungin ainoa oikeasti yleishyödyllinen toimija, jonka teot puhuvat puolestaan. Myös lapsiperheiden on hyvä asua Heka:n asunnoissa.

ARA-järjestelmästä ei tulisi antaa lainaa sellaisille näennäisesti yleishyödyllisille toimijoille, jotka jakavat runsaita voittoja omistajilleen (Kojamo, Nuorisosäätiö, Y-säätiö, SATO jne.) ARA-rahoitusta tulee keskittää kunnalliseen asuntotuotantoon. Näennäisesti yleishyödylliset toimijat tekevät vuokralaistensa hyväksikäytöllä miljoonia voittoa ja tulouttavat voitot Hakaniemen “veroparatiisin” eli ammattiliittojen kautta eri puolueille.

Helsingissä asumisen kustannukset ovat EU:n korkeimpia. Tämä heikentää jo nykyisellään Helsingin vetovoimaa niiden keskuudessa, jotka maksavat asumisensa omalla työllään. Kuitenkin moni asunto rakennetaan kalliilla velalla, jota moni tänne asumaan tuleva ei pysty maksamaan.

Järkevä maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön tapoja on uudistettava niin, että helsinkiläinen on lähempänä omaa ympäristöään koskevia päätöksiä eikä kaikki tapahdu vain kasvottomien virkakoneistojen suojissa. Valmistelun on oltava avointa ja läpinäkyvää, jotta meillä on aito vaikutusmahdollisuus omaa elinpiiriämme koskettavissa asioissa.

Maankäytössä on kunnioitettava paikallisia oloja, kuten esimerkiksi elinkeinoja ja harrastusmahdollisuuksia.

Erilaiset lähtökohdat ja tarpeet maankäytössä tulee tunnustaa entistä selkeämmin. Kaavoituksen vaikutus elinkeinopolitiikkaan ja työpaikkojen luomiseen on syytä ymmärtää.

Keskeistä kaupunkisuunnittelussa ovat turvallisuus, rauhallisuus ja viihtyisyys. Useimmat kaupunkilaiset arvostavat puhdasta luontoa kotinsa lähellä.

Luonnonvaraiset viheralueet ovat tärkeitä niin ihmisen fyysisen kuin psyykkisen terveyden kannalta. Metsiin ja viheralueisiin kajoamisen tulee olla kaavoituksessa vasta viimeinen vaihtoehto.