Pukinmäen liikuntapuistoon tekonurmikenttä

Pohjoishelsinkiläiset jalkapallon harrastajat tarvitsevat lisää harrastuspaikkoja. Pukinmäen liikuntapuistossa on tilaa ympärivuotiselle tekonurmelle. Puiston kupeessa toimiva Pukinmäenkaaren peruskoulu on Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman hyväksymä urheiluyläkoulu. Pukinmäen yläasteen liikuntalinjalle valitaan vuosittain soveltuvuuskokeella enintään 40 urheilijaa. Lisäksi Pukinmäenkaaressa on urheiluluokkia myös ala-asteella 3-luokalta lähtien. Pukinmäessä jalkapallo on yksi painopisteistä, mutta lajikohtainen harjoittelu on ollut hankalaa. Tänä vuonna harjoittelu on toteutettu Jakomäessä, koska lähempää ei löydy tiloja. Pukinmäen liikuntapuiston nurmikenttää ei saa käyttää koulun tarkoituksiin. Oppilaat kuljetetaan aamuisin Jakomäkeen ja takaisin. Iso osa opetukseen tarkoitetusta ajasta menee matkoihin. Pukinmäen liikuntapuiston tekonurmi hyödyttäisi koko Pukinmäenkaaren peruskoulua ja nostaisi sen profiilia laadukkaana urheilukouluna. Samalla kenttä hyödyttäisi kaikkia pohjoishelsinkiläisiä jalkapallon harrastajia ja toisi vireyttä alueen harrastustoimintaan. Pukinmäen liikuntapuiston asemakaavan (vuodelta 1995) mukaan alueen etelälaitaan saa rakentaa urheiluhallin, jonka kerrosala on 2400 neliömetriä. Hallin rakentaminen on ollut kaupungin suunnitelmissa 23 vuotta. Koska asemakaavaa ei ole toteutettu loppuun asti, puistoon on jäänyt paljon tilaa, jota ei ole hyödynnetty riittävästi. Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Pukinmäen liikuntapuistoon rakennetaan tekonurmikenttä ympärivuotiseen käyttöön jalkapalloilua varten.

30.1.2019

 

Hietaniemen ranta ja sen lähialue on rauhoitettava festivaaleilta ym. vastaavilta tapahtumilta

Hietaniemen rannassa on järjestetty parina viime vuotena suuria musiikkifestivaaleja, joissa on ollut paljon ongelmia, myös tänä vuonna järjestetyssä weekend festivaalissa Festivaalin ensimmäisenä päivänä ihmisjoukot ruuhkauttivat sisäänkäynnin niin, että tilanne päätyi jopa vaaralliseksi, kun osa jonottajista rynni kohti sisäänkäyntiä. Alueella oli useita tappeluita, eikä järjestysmiehiä ollut riittävästi. Hätäkeskukseen tuli jonottajilta useita ilmoituksia. Hietaniemen hautausmaan toiminta häiriintyi ja hautarauhaa rikottiin festivaalien aikana eri tavoin, festarivieraat mm. tukkivat arkkua kuljettaneen hautausauton tien. Hietaniemen hautausmaan luterilaisen ja juutalaisen seurakunnan välissä olevaa historiallisesti arvokasta muuria vahingoitettiin, kun hautausmaiden alueelle tunkeutui juhlijoita luvattomasti. Korjauskustannuksien alustavat arvioit ovat kymmeniä tuhansia euroja. Festivaalit ja siihen liittyvät rakennustyöt haittasivat liikennettä Hietaniemen ympäristössä lähes kahden viikon ajan kohtuuttomasti.

Musiikkifestivaalit ovat sinänsä iloinen asia eli aloitteella ei vastusteta itse festivaaleja, mutta niille löytyy varmasti parempia paikkoja tulevaisuudessa. Tapahtumien ei tarvitse olla Helsingissä keskeisellä paikalla aiheuttamassa kohtuutonta häiriötä alueen ympäristölle, liikenteelle ja asukkaille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki rauhoittaa Hietaniemen rannan ja sen lähialueet niin, ettei siellä enää tulevaisuudessa järjestetä festivaaleja tai vastaava tapahtumia ja lisäksi kaupunki selvittää tarkoituksiin paremmin soveltuvia paikkoja.

20.8.2018

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/736928-massatapahtumia-saa-jarjestaa-hietsussa-jatkossakin-viime-kesan-kohufestaria-ei

 

Metroliikenteen häiriöt ja HKL:n metrojunakuljettajien heikentyneet työolosuhteet

Metroliikenteessä on ollut viime aikoina jatkuvia häiriöitä. Ajamatta jääneiden vuorojen takia junat ovat olleet liian täynnä ja matkustajat ovat joutuneet ahtautumaan käytäville limittäin. Kaikki eivät ole edes mahtuneet kyytiin. Häiriötilanteet ovat johtuneet eri syistä mm. palo-ovessa olleesta ongelmasta ja radalle pudonneesta työkoneesta jne. Palosuojaovien tunnistimissa on ollut useampia häiriöitä ja esim. 28.2.2018 häiriön seurauksena Kampin ja Ruoholahden välillä oli vain yksi raide käytössä. Kuljettajilta saatujen tietojen mukaan häiriötilanteita on ollut usein ja myös muutama nk. läheltä piti-tapahtuma. Henkilökunta on tehnyt useita kanteluita Trafiin. On myös erittäin huolestuttavaa, että koeajoista on kiireen takia ajoittain luovuttu. Koeajoilla pyritään tarkistamaan mm., ettei reitillä ole esteitä.

Edelleen kuljettajilla on ongelmia metrojunien ohjaamojen ilmanvaihdon ja työergonomian (huonot tuolit ja sivupeilit) kanssa. Lisäksi vaikea tilanne uusien pääteasemien käymälöiden kohdalla on kuljettajien kannalta epäinhimillinen. Käymälät ovat liian kaukana. Työnantaja HKL on vienyt kuljettajien tauot minimiin, aikataulut ovat tiukkoja ja ajoajat ovat pidentyneet. Kuljettajien määrä ei ole tällä hetkellä riittävä esim. tilanteessa, jossa kuljettaja sairastuu kesken vuoron. HKL on poistamassa metrossa vuosikymmeniä käytössä olleen varakuljettaja järjestelmän, joka on ennen varmistanut liikenteen jatkuvuuden, kun vuorossa olevalle kuljettaja on estynyt täyttämästä vuoroaan.

Edellä olevien seikkojen perusteella esitän, että häiriöiden syyt selvitetään tarkoin ja pyritään löytämään kestävät ratkaisut siihen, että liikenne saadaan sujumaan säännöllisesti ja turvallisesti. Ulkopuolinen toimija on saatava selvittämään työntekijöiden olosuhteet ja niihin tulee tehdä tarvittavat parannukset.

Liikennelaitoksen johtokunta (HKL) antaa 3.5.2018 lausuntonsa kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteestani koskien metrojen häiriöitä ja kuljettajien työoloja.

Uutinen aiheesta:  https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/655302-tyoterveyslaitos-tekee-laajan-selvityksen-metrokuskien-tyooloista-alkuvuodesta

Uutisia aiheesta:  https://www.suomenuutiset.fi/kaupunginvaltuutettu-pia-kopra-vaatii-ulkopuolista-toimijaa-selvittamaan-metron-kuljettajien-huonoja-tyoskentelyolosuhteita/

Heikki Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaaminen

Heikki Hurstin leipäjonojen asiakasmäärät ovat kymmenkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Erilaiset leikkaukset ovat koskettaneet eniten vähäosaisia; mm. eläkeläisiä, työttömiä ja opintotuen varassa olevia opiskelijoita. Hurstin valinta jakaa Helsingin Kalliossa ruokaa vähävaraisille keskiviikkoisin ja perjantaisin. Heikki Hurstin isän Veikko Hurstin vuonna 1967 aloittama toiminta on vaarassa loppua, vaikka esimerkiksi keskiviikkona 24.1.2018 kovassa lumisateessa ruokaa jonotti yli 2500 ihmistä Helsinginkadulla. Hurstin toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, joita on viime aikoina tullut vähemmän.

Helsingin kaupunki laski muutama vuosi sitten Kallion Helsinginkadulla sijaitsevan toimipisteen vuokraan ja ylläpitoon myöntämänsä vuosiavustuksen 150 000 eurosta 100 000 euroon. Aukkoa on jouduttu paikkaamaan rahalla, joka on tarkoitettu ruoan ja tarpeiden hankkimiseen vähäosaisille.

Hurstin itsensä mukaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston piti maksaa vuokrat ja sähköt, mutta näin ei Helsingin kaupunki ole toiminut.

Edellä oleviin seikkoihin viitaten esitän, että Helsingin kaupunki budjetoi lisää vuoden 2018 menoihin 50 000 euroa Hurstin ruoka-avun toiminnan turvaamiseksi.

Aloite on tulossa kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Se ei menestynyt sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.5.2018. Lautakunta ei puoltanut rahan myöntämistä. Perustelut olivat ontuvia: mm. yksityisten lahjoitusten merkittävä kasvu. Kaupunki ei voi vetäytyä vastuustaan omista köyhistä ja nälkäisistä kaupunkilaisistaan vetoamalla yksityisiin lahjoituksiin.  Valtuustossa nähdään kuka oikeasti välittää omista heikoimmassa asemassa olevista kaupunkilaisista. Rahaa kun tuntuu riittävän laittomasti maassa oleville isolla kädellä, mutta ei kaupungissa laillisesti oleville köyhille edes se 50 000.

Ennen vaaleja Hurstin luona käydään ja ylistetään avun tärkeyttä, sitten kun ollaan tultu valituksi, se tärkeys haihtuu ilmaan.

Uutisia aiheesta: Suomen uutiset.

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805242200965719_pi.shtml

https://www.suomenuutiset.fi/kaupunginvaltuutettu-pia-kopra-yrittaa-palauttaa-aloitteellaan-hurstilta-leikattua-50-000-euron-tukea-helsingin-valtuusto-kasittelee-asiaa-keskiviikkona/

https://www.suomenuutiset.fi/hurstille-lisatukea-esittanyt-pia-kopra-tyrmistyi-helsingin-valtuuston-kylmyydesta-paatos-avun-evaamisesta-kasittamaton/

Munkkiniemen puistotien alueen parantaminen

 

Munkkiniemen puistotie ja sen ympäristö ovat kaupunkiteknisesti ja kaupunkikuvallisesti rapistuneet vuosien varrella. Puistotien valaistus ja kevyenliikenteen päällystys eivät ole riittävän hyvässä kunnossa. Myös alueen viihtyvyyttä tulee parantaa, jotta se voi palvella paremmin alueen asukkaita, yrittäjiä, turisteja ja satunnaisia kävelijöitä sekä pyöräilijöitä paremmin. Ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueen valaistuksen uusimiseksi siten, että se täyttää nykyvaatimukset. Kevytliikenteen päällystykset tulee uusia niin, että ne sopivat paremmin pyöräilyyn ja kävelemiseen. Uudistusta ei saa kuitenkaan toteuttaa niin, että alueella olevat muutamat parkkipaikat häviävät. Jouluaikaan olisi suotavaa, että alueelle voitaisiin järjestää jouluvalot luoden paremmat edellytykset alueella vielä sinnitteleville yrittäjille ja yleisen viihtyvyyden parantamiseksi.

Kopra Pia + muut 31.1.2018

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 13.6.2018 todetaan mm. että, “käytävän kunto tarkastetaan kevään mittaan. Asfalttipintaisen pyöräliikenteen käytävän kunto tarkistetaan Helsingin pyöräteiden kartoituksen yhteydessä .Kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän Munkkiniemen Puistotie 25:n asemakaavamuutoksen yhteydessä Laajalahdenaukiosta on tehty liikennesuunnitelmaluonnos, joka sisältää pyöräilyn laatukäytävän eli baanan reitin Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelman valmistelu on vireillä. Parhaillaan on valmistelussa myös erillisiä hankkeita kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä raitiokiskojen sekä raitiovaunupysäkkien parantamiseksi.”

https://datapumppu.helsinkikanava.fi/archive/hel-2018-001295/fi/html/asia-2018-06-13-30.html

 

 

Asukas-ja yhdistystiloja Tapulikaupunkiin

Tapulikaupungissa on sekä omistus-, että vuokrataloja. Alueella on yli 10 000 asukasta ja lähiö kasvaa edelleen, siitä huolimatta kaupunginosasta puuttuu asukastiloja. Helsingin kaupunki lakkautti leikkausten yhteydessä n. 15 vuotta sitten nuorisotilan ja siinä olleen Maatullin kerhohuoneiston. Monissa muissa Helsingin saman suuruisissa kaupunginosissa on useita julkisia asukastiloja.

Julkiset asukastilat ovat tarpeellisia myös, koska Tapulikaupunki ei ole sosioekonomiselta asemaltaan Helsingin vahvimpia alueita.Asukastiloja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seurojen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden tapahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimijoille.

Esitän, että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin.

Helsingissä 13.12.2017

Kopra Pia (1 + 14)


Päätös kaupunginvaltuustossa 16.5.2018: Kaupunginhallitus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikaupungissa tai sen välittömässä läheisyydessä mm. yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille.

https://datapumppu.helsinkikanava.fi/archive/hel-2017-013535/fi/html/asia-2018-05-16-40.html