Olen Helsingin kaupunginvaltuutettu

Helsinkiläinen jo 80-luvulta. Humanististen tieteiden kandidaatti ja kansanedustajan avustaja.

Toimin vuosina 1989-2011 englannin ja espanjan kielen kouluttajana kielikoulutusyrityksessä. Opetin myös esim. eduskunnassa ryhmiä, joissa oli kansanedustajia ja virkamiehiä.

Vuonna 2011 lähdin aktiivisesti mukaan politiikkaan. Aloitin kansanedustajan avustajana heti uuden eduskunnan kokoontuessa 2011. Avustajan tehtäviin ovat kuuluneet valtiopäivätoimiin liittyvät tehtävät, joita ovat mm. valmistelu ja suunnittelu, tausta-aineiston kerääminen ja viestintä. Olen ollut mukana valmistelemassa lakialoitteita, avustanut kirjallisten kysymysten tekemisessä ja talous- ja lisätalousarvioaloitteiden laatimisessa.

Minulla on kokemusta työskentelystä PS:n valtuustoryhmässä edellisellä valtuustokaudella, myös työ kansanedustajan avustajana antaa hyvät valmiudet valtuustossa työskentelyyn. Olen saanut olla paljon suorassa yhteydessä helsinkiläisiin jo työnikin puolesta.

Helsinki tarvitsee suoraselkäisiä ja rohkeita päättäjiä huolehtimaan kaupunkilaisten asioista.

Luottamustehtävät:
Helsingin käräjäoikeuden lautamies (2012- )
Helsingin kaupungin luottamustoimet:

  • Maakuntavaltuutettu 2017-
  • Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen (2017- )
  • Keskusvaalilautakunnan jäsen (2012 – 2017)
  • Tasa-arvo toimikunnan jäsen (2012 – 2017)
  • Teknisten palveluiden lautakunnan varajäsen (2012 – 2017)

Vapaa-aikana luen ja käyn säännöllisesti kuntosalilla.
Politiikka on kestävyyslaji, siksi pidän huolta sekä fyysisestä, että henkisestä kunnostani.
Olen luonteeltani määrätietoinen.